LOCO-netwerk

Elk jaar worden in Brussel, waar meer dan 55.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp, tonnen voedsel verspild. Onverkochte voeding vormt een reële kans voor de sector inzake kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de bevoorrading, maar brengt ook nieuwe logistieke beperkingen met zich mee. Zo hebben tal van verenigingen moeite om deze onverkochte voeding in te zamelen en te verdelen, bij gebrek aan middelen. Daarom is het LOCO-netwerk opgericht, om voedselhulporganisaties in staat te stellen hun middelen te delen en de krachten te bundelen.

 

 

In 2019 heeft het netwerk 780 ton onverkocht voedsel ingezameld en bedeeld.

In 2020 heeft het netwerk 1200 ton onverkocht voedsel ingezameld en bedeeld.

WIE zijn wij?

Een netwerk van lokaal logistiek centrum in het Gewest:

 • bepaalt de behoefte aan voedselhulp in het eigen werkingsgebied;
 • bundelt expertise, contacten en logistieke middelen, en
 • verzorgt de logistiek en bevoorrading voor de inzameling, de opslag, het transport en de distributie van onverkochte voeding.

Op dit moment bestaat het netwerk uit de volgende logistieke centra:

 • Project DREAM van het OCMW van Brussel-Stad
 • Project Onverkocht? Niet verloren van de gemeente Schaarbeek
 • Logistiek project van het OCMW van Elsene
 • Logistiek project van ’t Eilandje in Sint-Gillis
 • Project Bru-Cap van het Belgische Rode Kruis in Molenbeek en Koekelberg
 • Project Jetse Voedselhulp van Caba Jette
 • Project GVDC van het OCMW van Ukkel

Het netwerk zal zich verder uitbreiden door actoren uit andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te trekken.

De troeven van LOCO

 • Voor de sector van de voedselhulp:
  • De logistiek en bevoorrading van voedselhulporganisaties bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot de inzameling en herverdeling van onverkochte levensmiddelen.
  • Verbetering van de kwantiteit, de kwaliteit en de diversiteit van de voedselhulp in Brussel.
  • Ondersteuning van eerstelijnsdiensten, zodat zij hun middelen kunnen richten op het onthaal en de begeleiding van hun begunstigden.
 • Voor de gezondheid: Verse en gezonde producten tot bij meer mensen brengen.
 • Voor de tewerkstelling: Brusselaars die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt opleiden in een logistiek beroep.
 • Voor het milieu: De ecologische voetafdruk verkleinen door onverkocht voedsel professioneel in te zamelen en de logistieke middelen van lokale organisaties efficiënt in te zetten.

Tot dusver wordt het LOCO-netwerk gedragen door de Federatie van Maatschappelijke Diensten, met steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) en Brussel-Milieu.

Voorbeelden van gedeelde middelen

De logistieke en bevoorradingsactiviteiten kunnen per centrum verschillen, afhankelijk van de beschikbare middelen en financiering. De centra ijveren ervoor om tegemoet te komen aan de concrete plaatselijke behoeften op het gebied van inzameling, opslag, vervoer en distributie. Enkele voorbeelden:

 • Lokale centra of organisaties die een deel van hun opslagruimte openstellen voor andere organisaties met een tekort aan ruimte.
 • Medewerkers met een artikel 60-contract van een plaatselijke organisatie die logistieke activiteiten uitvoeren (levensmiddelen ophalen, sorteren en/of verdelen) voor een andere structuur die niet over voldoende personeel beschikt.
 • Een plaatselijke organisatie die onverkochte voeding vervoert voor andere organisaties.
 • Plaatselijke organisaties die de inzameling van onverkochte voeding bij een donor met elkaar afstemmen.
 • Enz.

 

 

 

Meer weten over LOCO? Neem contact op met Adrien Arial
02 526 03 08 | 0489 03 27 75 | arial.adrien@fdss.be

 

 

Meer weten?

Waarom werd dit netwerk opgericht?

En 2016 heeft de Werkgroep Logistiek van de cel Overleg Voedselhulp van de Federatie van Maatschappelijke Diensten een stand van zaken opgemaakt van de logistieke knelpunten die de bevoorrading van voedselhulporganisaties bemoeilijken. Uit deze stand van zaken bleek dat de logistiek rond onverkochte voeding op het vlak van kwantiteit, kwaliteit en diversiteit aanzienlijk beter zou kunnen, maar dat zou dan wel praktische problemen meebrengen voor de organisaties, en dan vooral de kleinste. Voor de inzameling en het beheer van onverkochte voeding zijn immers aanzienlijke personele en materiële middelen nodig, waardoor de opvang en ondersteuning van begunstigden in het gedrang komt.

Daarom is het LOCO-netwerk opgericht, om voedselhulporganisaties in staat te stellen beter samen te werken door hun middelen te delen en de krachten te bundelen.

Wat is een plaatselijk logistiek centrum?

Een plaatselijk logistiek centrum brengt de actoren bijeen die betrokken zijn bij voedselhulp in een bepaald gebied, meestal een gemeente of enkele aangrenzende gemeenten. Er wordt vastgesteld welke behoeften er zijn en welke logistieke middelen kunnen worden gedeeld. Het centrum ondersteunt hierbij de praktische uitvoering van de logistiek voor de inzameling, de opslag, het transport en de distributie van onverkochte voeding.

De zeven bestaande logistieke centra van het LOCO-netwerk zijn werkzaam in de volgende gebieden:

 • (rood) Gebied met een logistiek centrum
 • (geel) Gebied waar men bezig is met de oprichting van een logistiek centrum
 • (grijs) Gebied op zoek naar een plaatselijke organisatie of overheidsinstelling die de activiteit in het gebied en de samenwerking met andere centra kan stimuleren en ondersteunen

Lid worden van het netwerk

Gemeenten, OCMW’s en organisaties met logistieke middelen

Een nieuw logistiek centrum opstarten

 • Ons team helpt u een werkgroep op te richten om na te denken over de logistieke behoeften in het gebied, en helpt u vervolgens bij de oprichting van een logistiek centrum waar de bestaande middelen van de actoren in het gebied worden gebundeld.

Een bestaand logistiek centrum ondersteunen

 • U kunt bijdragen tot de ontwikkeling en optimalisatie van de logistiek voor voedselhulp in uw gebied, en zo de kwaliteit van de dienstverlening aan de begunstigden verbeteren. U kunt bijvoorbeeld materiaal, lokalen, personeel (medewerkers met artikel 60-contracten) en/of financiële middelen ter beschikking stellen.

Lokale organisaties en vzw’s met beperkte logistieke middelen

Voor kleine organisaties

 • Wij brengen u in contact met het logistieke centrum in uw regio om uw dagelijks werk te vergemakkelijken. U kunt gebruikmaken van de logistieke diensten van andere leden en zo uw kosten drukken en tijd vrijmaken voor uw vrijwilligers en personeel. Er zijn geen bindende verplichtingen of financiële bijdragen verbonden aan het lidmaatschap.

Voor grotere organisaties

 • Door u bij het netwerk aan te sluiten, geniet u van de hierboven genoemde diensten. Als uw vereniging al voldoende uitgerust is, of als u al deel uitmaakt van een netwerk, kunt u ook steun bieden aan kleinere organisaties en zo het logistieke centrum in uw regio versterken.

Bedrijven, stichtingen en voedseldonoren

Samenwerken met een bestaand logistiek centrum

 • De plaatselijke logistieke centra zorgen voor een efficiënte en professionele inzameling van onverkochte voeding, waarbij de normen van het FAVV en de wetgeving inzake de btw-terugvordering op schenkingen worden nageleefd. De levensmiddelen worden rechtstreeks bezorgd aan voedselhulporganisaties in uw buurt. Door met hen samen te werken, helpt u verspilling tegen te gaan en steunt u een sector die de minstbedeelden onder ons helpt.

Een logistiek centrum uitrusten

 • Wilt u lokalen, voertuigen of andere uitrusting die nodig is voor de opslag en het beheer van levensmiddelen ter beschikking stellen van de sociale sector? Bij LOCO zijn we voortdurend op zoek naar hulpmiddelen om onze activiteiten te ondersteunen. Aarzel niet om contact op te nemen met ons team om uw behoeften of voorstellen te bespreken.

 

Partners

Met de steun van

FdSS – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Leefmilieu Brussel – 4Wings Foundation